Ål

Type: 
Rundfisk
Familie: 
Anguillidae
Latin: 
Anguilla anguilla
Engelsk: 
Eel
Tysk: 
Aal
Fransk: 
Anguille

Ålens livscyklus er stadig omgivet med megen mystik. Det er endnu ikke lykkedes at fange en af de voksne ål på deres lange færd over Atlanten til gydepladserne i Sargassohavet.
Der er stor forskel på gulål og blankåls udseende. Tidligere troede man, at der var tale om to forskellige arter, men i dag ved man, at der kun findes én art i Europa.

Udseende: 

Ålelarver er glasklare og pilebladsformede. Fra Sargassohavet føres de af Golfstrømmen til Europa på deres 2-årige færd. I kystfarvandene ud for Europa forvandles de til glasål, hvorefter de søger ind i fjorde, vandløb og søer.

Under opvæksten kaldes ålen gulål på grund af den gullige bugside. Når ålen er mellem 6 og 16 år gammel, sker der en stor ændring af dens udseende. Hovedet bliver smallere, øjnene større, og farven ændres fra at være gul til at være sølvskinnende. Nu kaldes den for blankål. Om efteråret vandrer blankålen tilbage til ynglepladserne i Sargassohavet. I Danmark er et stykke smørrebrød med røget ål en nationalret, og det samme er stegt ål, og her har hver egn har sin egen måde at lave retten på.

Mindste fangstmål for ål er 35 cm. Hanblankål bliver op til 50 cm lange og hunnerne op til 100 cm. Den maximale vægt er 3,5 kg, men det er sjældent at se så store ål.

Smag og tekstur: 

Ålen er en meget velsmagende spisefisk med hvidt, fast kød, som er til den fede side. De store eksemplarer af blankål har meget fedt kød, og derfor bedst egnet til røgning.

Føde: 

Ålen jager kun om natten. Den lever af småfisk, rejer, frøer, krebsdyr og snegle.

Sæson og perioder: 

Gulålen fanges fra april til oktober og blankålen om efteråret, inden den starter sin færd mod Sargassohavet.

Når ålen har nået blankålstadiet, svømmer den ud i havet for at gentage færden til Sargassohavet. Den kønsmodnes undervejs. Så vidt man ved, gyder ålen ingen andre steder end i Sargassohavet.

Fangstmetoder: 
Akvakultur
Ruse
Garn
Næringsindhold pr. 100 g:
Energi: 
1522 kJ
Protein: 
19,1 g
Kulhydrat: 
0,0 g
Fedt: 
31,5 g
Tilberedning: 
  • Koges / Dampes
  • Ovnbages / Steges / Grilles
  • Røges
  • Tørres / Saltes